Za opracowaniem każdego patentu kryje się połączenie praktyki i nauki. Aby Polski rynek był konkurencyjny i mógł się rozwijać, współpraca nauki i biznesu jest nie tylko możliwa, ale i niezbędna.
Patenty czytaj więcej
Ciągle zmieniające się potrzeby rynku wymagają nowych wizji i dynamicznych działań, połączenia doskonałych produktów i technologii z biegłością, profesjonalizmem i doświadczeniem pracowników
Innowacje czytaj więcej
Mottem NTB Grupa jest dostarczenie rozwiązania problemu w połączeniu z szybkością, jakością i rzetelnością wykonania. Oferujemy Państwu szereg nowoczesnych rozwiązań, sprawdzonych w bieżącej eksploatacji.
Jakość czytaj więcej
home
Galeria projektów

2018-09-30
Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu ul. Marynarskiej w Warszawie
W okresie od VI-VIII 2018 roku wykonaliśmy kompleksowe mocowanie szyn 60R2 w kanałach płyt prefabrykowanych wraz z wypełnieniem szczelin między płytami i przy krawężnikach. W miejscach peronów przystankowych torowisko zostało wykonane w systemie profili szynowych Pandrol (przy zastosowaniu bramek do podwieszenia torowiska) wraz z wykonaniem płyty betonowej toru.

2017-08-15
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504, etap II - budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblągu.
Dla firmy ZUE S.A. wykonaliśmy w okresie od maja do lipca 2017r. 500m torowiska w trzech różnych systemach: tor w płytach prefabrykowanych wraz z wypełnieniem szczelin między płytami, tor w podlewie ciągłym wraz z kotwieniem i wklejeniem wkładek szynowych oraz mocowanie na podkładce żebrowej (podlew punktowy).

2015-05-22
Budowa myjni taboru kolejowego na terenie stacji postojowej Tłuszcz
W maju 2015r. na stacji postojowej Tłuszcz wykonaliśmy mocowanie szyn 49E1 w korytach stalowych w żelbetowej płycie torowej na terenie nowo powstałej myjni taboru kolejowego. Aplikacja materiału Icosit KC 340/65 odbyła się przy pomocy urządzenia MIXOPACK.

2009-12-28
Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek – Zajezdnia 6600 mtp linia 6/41
W okresie od III-XII 2009r. wykonaliśmy montaż w sumie 3444,5mtp na płytach. Projekt obejmował montaż prefabrykowanych płyt żelbetowych oraz zamocowanie w rowkach tych płyt szyn w systemie ”szyna pływająca”. Dodatkowo w ramach powyższego projektu zostało wykonane wypełnienie szczelin między płytami prefabrykowanymi materiałem elastycznym w ilości 12150mb. Całość prac dotycząca wypełnienia materiałem Icosit KC 340/45 rowków w płytach prefabrykowanych oraz szczelin między płytami została wykonana metodą aplikacji maszynowej przy pomocy urządzenia MIXOPACK.

2009-10-30
Remont torów tramwajowych w ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Gojawiczyńskiej do al. Marszałka Śmigłego Rydza w Łodzi.
W okresie od sierpnia do października 2009r. NTB Grupa wykonała podlewy punktowe z materiału na bazie poliuretanów pod podkłady na ławie betonowej wraz z gruntowaniem betonu materiałem na bazie żywic epoksydowych przy budowie toru zielonego. W sumie zostało podlanych 2668 sztuk podkładów. Dodatkowo projekt obejmował pokrycie szyn materiałem dielektrycznym na dł. ok. 2000mtp.

2009-10-30
Remont i rozbudowa trasy tramwajowej W-Z w Warszawie, etap II - odcinek w ciągu al. Solidarności od al. Jana Pawła II do ul. Jagiellońskiej.
Powyższe zadanie na zlecenie firmy Grupa ZUE S.A. wykonaliśmy w terminie od marca do października 2009r. Projekt obejmował wykonanie 2463,5mtp torowiska w systemie ciągłego przytwierdzenia bezpośredniego (podlew poziomy i pionowy) z materiałów elastycznych wraz z wywierceniem otworów i zakotwieniem torowiska.

2009-09-30
Wymiana rozjazdu tramwajowego, automatyki i sterowania w węźle Perłowa-Toruńska wraz z ciągłą wymianą szyn i podkładów w torowisku wydzielonym w ciągu ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
Na powyższe zadanie wykonane w okresie od 25-30 września 2009r. składało się wykonanie przytwierdzenia w systemie podlewu ciągłego na długości 54mtp oraz 56m toru w rozjeździe. Komplet prac obejmował wykonanie podlewu pod stopę szyny wraz z wywierceniem otworów i zakotwieniem torowiska, wklejenie bloczków betonowych w przestrzenie szynowe oraz wykonanie zalewy pionowego do główki szyny.

2009-08-31
Torowisko na Moście Śląsko-Dąbrowskim w Warszawie
W ramach remontu i rozbudowy trasy tramwajowej W-Z w Warszawie, etap II - odcinek w ciągu al. Solidarności od al. Jana Pawła II do ul. Jagiellońskiej wykonaliśmy w okresie od czerwca do sierpnia 2009r. mocowanie torowiska na Moście Śląsko-Dąbrowskim w systemie „szyna pływająca” na bazie materiałów elastycznych z wklejeniem wkładek betonowych w komory szynowe. Łączna długość wykonanego torowiska wynosiła 949,8mtp.

2009-04-30
Przebudowa ul. M. Focha na odc. od skrzyżowania z ul. Gdańską do mostów na rzece Brdzie w Bydgoszczy
Na powyższym zadaniu w okresie I-IV 2009 roku wykonaliśmy dla firmy SPAW-TOR na długości 1150mtp mocowanie torów do podbudowy betonowej w systemie ciągłego przytwierdzenia bezpośredniego (podlew poziomy i pionowy) z materiałów elastycznych. Dodatkowo projekt zawierał wykonanie 4600 sztuk otworów wraz z zakotwieniem oraz wklejenie wkładek betonowych w komory szynowe.

2008-11-28
Torowisko w tunelu na zadaniu Krakowski Szybki Tramwaj w Krakowie
W okresie od grudnia 2007 do listopada 2008 roku wykonaliśmy na zlecenie Zakładów Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A prace polegające na mocowaniu torowiska w systemie „szyna pływająca” wraz z wcześniejszym oczyszczeniem i zagruntowaniem powierzchni odpowiednimi materiałami oraz wypełnieniem kanałów materiałem elastycznym. Łączna długość wykonanego torowiska wynosi 1450mtp.

1 | 2 | 3 | 4 |