Za opracowaniem każdego patentu kryje się połączenie praktyki i nauki. Aby Polski rynek był konkurencyjny i mógł się rozwijać, współpraca nauki i biznesu jest nie tylko możliwa, ale i niezbędna.
Patenty czytaj więcej
Ciągle zmieniające się potrzeby rynku wymagają nowych wizji i dynamicznych działań, połączenia doskonałych produktów i technologii z biegłością, profesjonalizmem i doświadczeniem pracowników
Innowacje czytaj więcej
Mottem NTB Grupa jest dostarczenie rozwiązania problemu w połączeniu z szybkością, jakością i rzetelnością wykonania. Oferujemy Państwu szereg nowoczesnych rozwiązań, sprawdzonych w bieżącej eksploatacji.
Jakość czytaj więcej
home
Galeria projektów

2008-10-23
NTB Grupa obejmuje także ochronę zabytków obejmującą prace konserwatorsko restauratorskie budynków, pomników itp.
Po włączeniu do Grupy kapitałowej firmy ZKR Sp. z o.o., która specjalizuje się w kompleksowym rozwiązywaniu zagadnień konserwatorskich, posiada także sprzęt i wykwalifikowaną kadrę z dyplomami w zakresie konserwacji i renowacji dzieł sztuki oferta NTB Grupa obejmuje także ochronę zabytków obejmującą prace konserwatorsko restauratorskie budynków, pomników itp. Przykładowo firma ZKR Sp. z o.o. w roku 2006 reprezentowana przez p. Pawła Jędrzejczyka, pod nadzorem konserwatorskim rzeczoznawcy Ministra Kultury dr Janusza Smazy wykonała prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego pochówek 30 tysięcy pacjentów szpitala Dzieciątka Jezus, zmarłych w latach 1757-1799 znajdującego się na Warszawskiej Ochocie. W oparciu o archiwalne fotografie przywrócono pomnikowi historyczny wygląd – zrekonstruowano wieńczącą go czaszkę i pasyjkę krzyża.

2008-09-30
Przebudowa węzła rozjazdów Dietla – Starowiślna w Krakowie
Na powyższym zadaniu w miesiącach sierpień i wrzesień 2008 roku NTB Grupa wykonała 980mtp. Powyższy projekt obejmował wykonanie torowiska w systemie podlewu ciągłego z podlewem poziomym podszynowym i zalewem pionowym a także wklejenie bloczków komorowych oraz zakotwienie szyny po uprzednim oczyszczeniu i zagruntowaniu płyty betonowej oraz szyn.

2008-06-30
Torowisko w Hali Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie przy ul. Św. Wawrzyńca
W czerwcu 2008r. wykonaliśmy przytwierdzenie 130m toru na kanałach w technologii podlewu ciągłego wraz z wierceniem w stopce szyny i zakotwieniem przy odtworzeniu układów torowych w hali dawnej zajezdni tramwajowej w ramach modernizacji budynku hali F etap III na terenie Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie przy ul. Św. Wawrzyńca.

2008-04-24
Przebudowa Ronda Grzegórzeckiego w Krakowie
Wykonane przez NTB Grupę prace obejmowały 1322 mtp mocowania szyny metodą ciągłego mocowania „szyna w otulinie” z czyszczeniem i zagruntowaniem betonu oraz szyny, podlewem poziomym podszynowym i zalewem pionowym, a także wykonanie 2950 otworów wraz z kotwieniem.

2008-03-17
Przebudowa ul. Szpitalnej w Bydgoszczy
Z początkiem roku 2008 NTB Grupa wykonała na zlecenie firmy SPAW-TOR mocowanie szyn do podbudowy w systemie „szyna w otulinie”. Projekt zawierał wiercenie 304 otworów wraz z wklejaniem kotew w otwory, wklejanie bloczków komorowych, podlew poziomy wraz z przygałkowym zalewem pionowym.

2008-02-15
Torowisko na płytach technologicznych – Będzin EC Łagisza
W okresie październik 2007- luty 2008 wykonaliśmy 196 mpt do transportu transformatorów w Elektrowni Łagisza w Będzinie. Zadanie opierało się na posadowieniu toru na płycie żelbetowej w systemie „szyna w otulinie” z wklejaniem bloczków betonowych do komór przyszynowych, podlewu poziomego i pionowego z masy elastycznej.

2007-12-29
Przebudowa ronda Mogilskiego w Krakowie
W terminie od maja do grudnia 2007r przez naszą firmę zostały wykonane prace polegające na mocowaniu w systemie ciągłym szyny z podlewem poziomym podszynowym o grubości 20mm i pionowym zalewem wraz z wklejaniem bloczków komorowych i kotwieniem co pół metra. Zakres prac wynosił 565mtp i 1948 zakotwień. Wszystkie prace zostały wykonane materiałami do sprężystego mocowania szyn na bazie poliuretanów.

2007-10-30
Przebudowa układu torowego podczas realizacji inwestycji "Walcownia Drobna Arcelor Huta Warszawa" w Warszawie przy ul. Kasprowicza
W listopadzie 2007 roku na powyższym zadaniu zostały przez naszą firmę wykonane prace polegajace na mocowaniu szyn S-49 w płycie betonowej tzw. szyna w otulinie na długości 302 mtp. Dodatkowo na długości 20 mtp wykonane zostało mocowanie szyn S-49 do podbudowy betonowej z ciągłym podlewem pod stopkę szyny z kotwieniem do podbudowy co 0,67 m

2007-09-30
Przebudowa pl. Grunwaldzkiego we Wrocławiu
Firma NTB Grupa sp. z o.o. brała udział przy przebudowie placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu w zakresie robót: OKRES – październik- grudzień 2006 - montaż nawierzchni szyn tramwajowych Ri 60N z ciągłym podlewem szyn- prace obejmowały 1593,7mtp, w tym 433,95mtp łuku i 68,4mtp zwrotnic OKRES – styczeń- wrzesień 2007 - montaż nawierzchni szyn tramwajowych Ri 60N z ciągłym podlewem szyn- prace obejmowały 1035,1mtp w tym 188,5mtp łuku i 70,6mtp zwrotnic Projekt obejmował także wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową o grubości 5cm- 456m^ i wykonanie podbudowy betonowej grubości 30cm- 9312m^

2007-09-03
Zabezpieczenie konstrukcji wiaduktu Kamienna- Kraków
Firma wykonała zabezpieczenie konstrukcji wiaduktu nad linią tramwajową Kamienna – Krowodrza Górka w Krakowie. Projekt obejmował wykucie odsłoniętego i skorodowanego zbrojenia, ręczną reprofilację ubytków w konstrukcji betonowej zaprawą cementowo- polimerową, następnie betonowanie przy użyciu pompy. Wszystkie prace zostały wykonane systemami Sika Poland do napraw i zabezpieczeń konstrukcji mostowych.

1 | 2 | 3 | 4 |