Za opracowaniem każdego patentu kryje się połączenie praktyki i nauki. Aby Polski rynek był konkurencyjny i mógł się rozwijać, współpraca nauki i biznesu jest nie tylko możliwa, ale i niezbędna.
Patenty czytaj więcej
Ciągle zmieniające się potrzeby rynku wymagają nowych wizji i dynamicznych działań, połączenia doskonałych produktów i technologii z biegłością, profesjonalizmem i doświadczeniem pracowników
Innowacje czytaj więcej
Mottem NTB Grupa jest dostarczenie rozwiązania problemu w połączeniu z szybkością, jakością i rzetelnością wykonania. Oferujemy Państwu szereg nowoczesnych rozwiązań, sprawdzonych w bieżącej eksploatacji.
Jakość czytaj więcej
home
Galeria projektów

2007-07-30
Budowa torowiska na ulicy Legnickiej we Wrocławiu
Na przełomie czerwca i lipca 2007 wykonaliśmy 115mtp. Prace polegały na mocowaniu szyn tramwajowych w systemie elastycznego przytwierdzenia bezpośredniego (podlew poziomy i pionowy)

2007-07-24
Przebudowa linii tramwajowej od pętli Kamienna do pętli Krowodrza Górka.
Zadanie polegało na przebudowie linii tramwajowej z przystosowaniem jej parametrów do Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Zadanie obejmowało: - mocowanie torów na podkładkach PT 180 do podbudowy betonowej- 4180 sztuk - wykonanie ciągłego podlewu pod szyną – 200mpt - wykonanie mocowania szyny w korycie ( szyna w otulinie) – 125mpt

2007-06-01
Montaż rozjazdów na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy
W czerwcu 2007r. w ramach powyższego zadania wykonaliśmy montaż dwóch rozjazdów tramwajowych pojedynczych niepełnych o łącznej długości 55,2 mpt. Zadanie dotyczyło mocowania rozjazdów do podbudowy betonowej z wykonaniem ciągłego podlewu pod stopkę szyny, z kotwieniem oraz wykonaniem zalewu pionowego z masy elastycznej.

2007-05-31
Wykonanie schodów żelbetowych przy ulicy Kamiennej w Krakowie
Staramy się wykonywać projekty z należytą dokładnością starannością i szybkością, dlatego też dostajemy różnego rodzaju zlecenia jak np. budowa schodów przy ulicy Kamiennej w Krakowie. Pracę należało wykonać solidnie a zarazem szybko. Są to podstawowe cechy charakteryzujące Naszą firmę.

2007-03-30
Przebudowa Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu w ciągu DK 8
W okresie od października 2006 roku do marca 2007 roku na powyższym zdaniu nasza firma wykonała prace polegające na mocowaniu szyn i rozjazdów tramwajowych w systemie elastycznego przytwierdzenia bezpośredniego (podlew poziomy i pionowy) na łącznej długości 2610 mtp

2006-12-30
Budowa Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego - przebudowa ul. Pawiej i węzła rozjazdów Basztowa-Pawia-Lubicz-Westerplatte
W okresie od marca do grudnia 2006 roku w ramach powyższego zadania wykonaliśmy następujące prace: 1. Mocowanie torów do podbudowy betonowej z wykonaniem ciągłego podlewu poziomego i pionowego, z kotwieniem do podbudowy co 1,5m oraz z zabezpieczeniem węzłów kotwiących w ilości 1606 mtp. 2. Wypełnienie komór szynowych bloczkami betonowymi w ilości 1606 mtp.

2006-10-09
Montaż torowiska na ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie
Projekt wykonany przez firmę obejmował ułożenie 108mb płyt przejazdowych PREFA z montażem szyn w systemie ”szyna pływająca” Prace obejmowały wykonanie podbudowy piaskowej z zagęszczeniem, ułożenie warstwy wyrównawczej z asfaltu gruboziarnistego i drobnoziarnistego. Następnie z wielką precyzją zostały ułożone płyty żelbetowe i wykonany zalew szyny w rowku płyty metodą ERS

2006-07-01
Przebudowa ul. Rakowickiej i Lubicz w Krakowie
W okresie od lipca do sierpnia 2006r. w ramach powyższego zadania wykonaliśmy na długości 2200 mtp. mocowanie torów do podbudowy betonowej z wykonaniem ciągłego podlewu pod stopkę szyny, z kotwieniem do podbudowy, wklejaniem wkładek betonowych w komory szynowe oraz wykonaniem zalewu pionowego z masy elastycznej.

2005-08-20
Budowa linii tramwajowej Bemowo-Młociny wraz z rozbudową pętli "Piaski" w Warszawie.
W okresie od kwietnia do sierpnia 2005 roku w ramach powyższego zadania inwestycyjnego wykonaliśmy następujące prace o łącznej długości ok. 3500 mtp: 1. Montaż torowiska tramwajowego klasycznego na podkładach strunobetonowych o długości 1150 mtp. 2. Mocowanie torów do podbudowy betonowej z ciągłym podlewem pod stopką szyny z kotwieniem do podbudowy w ilości 780 mtp. 3. Mocowanie torów do podbudowy betonowej podlewem punktowym pod podkładkami w ilości 1570 mtp.

2004-10-30
Remont przytwierdzenia nawierzchni kolejowej do żelbetowej płyty wiaduktu kolejowego w km 8,432 i 8,551 linii nr 9 Warszawa-Gdańsk nad ul. 11-go Listopada w Warszawie.
W okresie od września do pażdziernika 2004 roku na w/w zadaniu wykonaliśmy naprawę konstrukcji podtrzymującej drewniane podkłady kolejowe na żelbetowej płycie wiaduktu. Prace polegały na wykonaniu nowego podparcia w postaci podpór żelbetowych, które zostały rozmieszczone na całej długości toru pomiędzy istniejącymi podkładami betonowymi. Na podporach betonowych zamocowano podkłdki podszynowe. Pomiędzy podkładką podszynową a wykonanymi podporami betonowymi wykonano wylewkę z materiału trwale elastycznego. Wszystkie prace prowadzone były bez wyłączenia ruchu kolejowego na w/w wiadukcie.

1 | 2 | 3 | 4 |