Za opracowaniem każdego patentu kryje się połączenie praktyki i nauki. Aby Polski rynek był konkurencyjny i mógł się rozwijać, współpraca nauki i biznesu jest nie tylko możliwa, ale i niezbędna.
Patenty czytaj więcej
Ciągle zmieniające się potrzeby rynku wymagają nowych wizji i dynamicznych działań, połączenia doskonałych produktów i technologii z biegłością, profesjonalizmem i doświadczeniem pracowników
Innowacje czytaj więcej
Mottem NTB Grupa jest dostarczenie rozwiązania problemu w połączeniu z szybkością, jakością i rzetelnością wykonania. Oferujemy Państwu szereg nowoczesnych rozwiązań, sprawdzonych w bieżącej eksploatacji.
Jakość czytaj więcej
home

Ochrona zabytków
Po włączeniu do Grupy kapitałowej firmy ZKR Sp. z o.o., która specjalizuje się w kompleksowym rozwiązywaniu zagadnień konserwatorskich, posiada także sprzęt i wykwalifikowaną kadrę z dyplomami w zakresie konserwacji i renowacji dzieł sztuki oferta NTB Grupa obejmuje także ochronę zabytków obejmującą prace konserwatorsko restauratorskie budynków, pomników itp.

Przykładowo firma ZKR Sp. z o.o. w roku 2006 reprezentowana przez p. Pawła Jędrzejczyka, pod nadzorem konserwatorskim rzeczoznawcy Ministra Kultury dr Janusza Smazy wykonała prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego pochówek 30 tysięcy pacjentów szpitala Dzieciątka Jezus, zmarłych w latach 1757-1799 znajdującego się na Warszawskiej Ochocie. W oparciu o archiwalne fotografie przywrócono pomnikowi historyczny wygląd – zrekonstruowano wieńczącą go czaszkę i pasyjkę krzyża.Zakres prac  wykonywanych przez firmę ZKR
 1. Konserwacja rzeźb i elementów architektury.
 2. Rekonstrukcje w kamieniu, narzucie.
 3. Wykonywanie działań interwencyjnych (tzw. POGOTOWIE KONSERWATORSKIE) w zakresie konserwacji kamienia, tynku (usuwanie graffiti, zabezpieczanie obiektów uszkodzonych, sporządzanie programów konserwatorskich, ekspertyz stanu zachowania).
 4. Cykliczne monitorowanie obiektów zabytkowych połączone z zabiegami profilaktycznej konserwacji (POGOTOWIE KONSERWATORSKIE).
 5. 5.    Klejenie spękanych ścian budynków za pomocą złączy podatnych w systemie SIKA (współpraca z inżynierami Politechniki Krakowskiej).
 6.  Wzmacnianie konstrukcji obiektów za pomocą taśm węglowe w systemie SIKA CARBODUR.
 7. Wykonywanie przepon antywibracyjnych pod zabytkowymi obiektami typu kapliczki, rzeźby wolnostojące, rzeźby elewacyjne, pomniki ( w systemie materiałów SIKA)
 8. Wykonywanie przepon hydrofobowych w murach budynków pozbawionych izolacji poziomej.
 9. Kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe obiektów zabytkowych.
 10. Prace prowadzone na obiektach lub w pracowni w Ożarowie Mazowieckim
 11. Współpraca z dyplomowanymi konserwatorami kamienia, malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej.
zobacz galerię realizacji w dziedzinie renowacji i ochrony zabytków