Za opracowaniem każdego patentu kryje się połączenie praktyki i nauki. Aby Polski rynek był konkurencyjny i mógł się rozwijać, współpraca nauki i biznesu jest nie tylko możliwa, ale i niezbędna.
Patenty czytaj więcej
Ciągle zmieniające się potrzeby rynku wymagają nowych wizji i dynamicznych działań, połączenia doskonałych produktów i technologii z biegłością, profesjonalizmem i doświadczeniem pracowników
Innowacje czytaj więcej
Mottem NTB Grupa jest dostarczenie rozwiązania problemu w połączeniu z szybkością, jakością i rzetelnością wykonania. Oferujemy Państwu szereg nowoczesnych rozwiązań, sprawdzonych w bieżącej eksploatacji.
Jakość czytaj więcej
home

Branża torowa
Poziom drgań wywoływanych przez użytkowanie powierzchni torowych ma duże znaczenie dla jakości użytkowania powierzchni oraz na otaczające tory środowisko. Jest on efektem równoczesnego wpływu prędkości pojazdu, stopnia jego obciążenia  i wymiarów nierówności powierzchni. I jest on bardzo istotny w przypadku szybkich linii kolejowych, szczególnie w odniesieniu do obiektów tj. mosty, tunele czy wiadukty, gdzie nawierzchnie szynowe mają zwiększoną sztywność.

Podstawowym i najbardziej skutecznym sposobem na ograniczenie wpływu drgań komunikacyjnych na środowisko jest ograniczenie emisji w źródle drgań:
 • Dobór taboru szynowego o niskiej dynamiczności,
 • Regulacja parametrów pracy źródła drgań np. prędkości pojazdów,
 • Utrzymywanie właściwego stanu technicznego źródła drgań tj. nierówności powierzchni i kontrola tego stanu,
 • Wprowadzenie wibroizolacji w konstrukcji nawierzchni szynowej.

Tradycyjnie w nawierzchniach podsypkowych wykorzystywano własności tłumiące tłucznia. Jednak dotychczas stosowane konstrukcje nawierzchni często nie spełniają stawianych im dzisiaj wymagań w zakresie trwałości i wytrzymałości. Mają również negatywny wpływ na środowisko, jako źródło hałasu i drgań.

Eliminacja powyższej niedogodności eksploatacyjnej, jak również względy estetyczne skłaniają obecnie do stosowania bezpodsypkowych konstrukcji torowisk, które zapewniają duże możliwości ograniczania drgań dzięki stosowaniu wibroizolacji w postaci podkładek, mat i zalewowych mas wibroizolacyjnych, a także elementów betonowych o dużej wytrzymałości takich, jak płyty betonowe prefabrykowane lub wylewane w miejscu wbudowania oraz podpory blokowe.

Pierwszym nowoczesnym rozwiązaniem wprowadzanym na rynku polskim było zastosowanie wibroizolacji w węźle mocującym szynę (przykładem jest warszawskie metro). Kolejnym krokiem w tym zakresie jest konstrukcja systemu tzw. podpór blokowych w otulinie lub tzw. szyny pływającej, po coraz częściej stosowane obecnie rozwiązania wielostopniowe.

Podstawowym zadaniem montowanych przez naszą firmę systemów i rozwiązań konstrukcji nawierzchni torowej jest skuteczne tłumienie drgań generowanych od ruchu pojazdów szynowych, zwiększanie trwałości eksploatacyjnej i obniżenie kosztów jej utrzymania.

Firma NTB Grupa zajmuje się zastosowaniem systemów tłumienia hałasu i wibracji, które opierają się na wykonywaniu podlewek pod maszyny i urządzenia oraz elastycznym bezpośrednim mocowaniem:
 • torów tramwajowych,
 • torów kolejowych,
 • torów podsuwnicowych,
materiałami na bazie poliuretanu, systemów tj.:
 • szyna pływająca
 • podlew punktowy
 • podlew ciagły
 • zielone torowisko

Stosowane przez nas rozwiązania wibroizolacji pozwalają na:
 • Jednoczesną redukcję hałasu i wibracji
 • Redukcję poziomu wibracji i hałasu na całkowitej długości torowisk
 • Wydłużenie bezawaryjnej eksploatacji nawierzchni i taboru
 • Podwyższenie komfortu jazdy.

Na trwałość montowanych przez nas systemów wpływa przede wszystkim wysoka jakość stosowanych materiałów i wyrobów (masy zalewowe, ciągłe przekładki podszynowe z kompozytów poliuretanowych, wibroizolacyjne maty), jak również duża wytrzymałość elementów betonowych . Stosowane przez nas rozwiązania są  stale doskonalone przez ich Producentów na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych, analiz teoretycznych i badań laboratoryjnych.

Wprowadzając przedstawione Państwu rozwiązania pamiętamy, iż ważnym elementem procesu eliminacji drgań jest stały, rzetelny monitoring obiektów i wpływów drgań na nawierzchnię konstrukcji szynowej.

Na życzenie, każde wprowadzenie wibroizolacji możemy poprzedzić obliczeniami dynamicznymi (symulacją numeryczną) potwierdzającymi skuteczność wybranego wariantu.

Prawidłowo wykonane obliczenia symulacyjne, uwzględniające oprócz konstrukcji nawierzchni także warunki geotechniczne na drodze propagacji drgań oraz cechy dynamiczne budowli odbierającej drgania, pozwalają nam dobrać konstrukcję warstw nawierzchni szynowej oraz wymiary i właściwości elementów wibroizolacyjny tak, aby osiągnąć wymagane obciążenie.

Swoje sukcesy opieramy także na współpracy z najlepszymi producentami i wykonawcami – liderami na rynku polskim i światowym. Pozwala to stale doskonalić i poszerzać gamę produktów. Wynikiem tego montowane przez nas systemy zapewniają zwiększenie bezpieczeństwa, trwałości i komfortu podróżowania, a potwierdzeniem ich skuteczności i jakości jest szereg zastosowań na całym świecie, także w Polsce.