Za opracowaniem każdego patentu kryje się połączenie praktyki i nauki. Aby Polski rynek był konkurencyjny i mógł się rozwijać, współpraca nauki i biznesu jest nie tylko możliwa, ale i niezbędna.
Patenty czytaj więcej
Ciągle zmieniające się potrzeby rynku wymagają nowych wizji i dynamicznych działań, połączenia doskonałych produktów i technologii z biegłością, profesjonalizmem i doświadczeniem pracowników
Innowacje czytaj więcej
Mottem NTB Grupa jest dostarczenie rozwiązania problemu w połączeniu z szybkością, jakością i rzetelnością wykonania. Oferujemy Państwu szereg nowoczesnych rozwiązań, sprawdzonych w bieżącej eksploatacji.
Jakość czytaj więcej
home
Pierwszy w Polsce w pełni zautomatyzowany podlew torowiska masami poliuretanowymi.
Konsorcjum Naukowo-Techniczne w skład którego wchodzą NTB Grupa Sp. z o.o. i Politechnika Krakowska zrealizowało i wdrożyło projekt pn. „Budowa urządzenia do aplikacji maszynowej żywic”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.
Przedmiotem projektu była budowa urządzenia do przygotowania mieszanki z tworzyw sztucznych, w szczególności mieszanki na bazie żywic poliuretanowych, zwłaszcza stosowanej przy układaniu i remontach linii kolejowych, tramwajowych i linii podziemnej metra, przy przejazdach drogowo-kolejowych i tramwajowych, także przy naprawie płyt lotniskowych, dróg i autostrad oraz do łączenia i uszczelniania połączeń między elementami budowlanymi.

Mieszanie składników.
Mieszanie różnorodnych składników ze sobą ma miejsce w prawie wszystkich procesach technologicznych, tak w przemyśle chemicznym, maszynowym jak i w budownictwie. Problemami, które należy rozwiązać przy przygotowaniu mieszaniny, są w szczególności zapewnienie właściwych proporcji składników, utrzymanie odpowiedniej temperatury przy aplikacji, a także uzyskania jednolitej konsystencji oraz zachowanie stałych parametrów fizyko-chemicznych gotowego do aplikacji materiału dzięki ciągłej ich kontroli w czasie rzeczywistym.

MIXOPACK
Powyższe założenia zachowania parametrów fizyko-chemicznych udało się uzyskać w skonstruowanym przez naszą firmę unikatowym urządzeniu pn. MIXOPACK, które w przypadku nie dotrzymania któregokolwiek z parametrów automatycznie zatrzymuje pracę.
MIXOPACK to urządzenie, przy pomocy którego z sukcesem wykonaliśmy pierwszą w Polsce maszynową aplikację na zadaniach inwestycyjnych: „Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku Katowice Rynek – Zajezdnia 6600 mtp linia 6/41” oraz „Remont torów tramwajowych w ciągu ul. Dąbrowskiego w Łodzi”.W sumie wspomnianą metodą maszynowej aplikacji wbudowaliśmy już około 200 ton materiału.
Więcej na temat powyższych realizacji można przeczytać w naszej Galerii Projektów.
Jednocześnie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu dokumentującego pracę urządzenia MIXOPACK na zadaniu w Katowicach.